Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Genel Amacı

Bu program ile bedensel yetersizliği olan bireylerin;

  1. Tipik motor gelişim basamaklarındaki becerilerinin geliştirilmesi
  2. Kaba ve ince motor becerilerinin geliştirilmesi
  3. Tüm gelişim basamaklarında doğru duruş, hareket ve denge kontrolünün sağlanması
  4. Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapabilme becerilerini kazanmaları
  5. Gelişim düzeyine uygun aktivitelerde gövde, kol ve bacaklarını fonksiyonel şekilde kullanmaları
  6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı ve motor bütünlüğünü sağlamaları
  7. Transfer, yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon) becerilerinin geliştirilmesi
  8. Yardımcı cihaz, araç ve gereçleri kullanma becerilerinin geliştirilmesi
  9. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüklerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

12 ŞUBAT KURTULUŞ ETKİNLİKLERİMİZ

TATBİKAT PROGRAMIMIZ